foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+385(0)98-663-118
info@curman-projekt.com

Curman projekt d.o.o.

STATIČKI PRORAČUN KONSTRUKCIJE


Sastavni dio glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole je građevinski projekt konstrukcije. Projekt konstrukcije sadrži statički proračun konstrukcije ili proračun mehaničke otpornosti I stabilnosti. Statičkim proračunom dokazuje se nosivost I stabilnost konstrukcije na djelovanja (vlastita težina, korisno, vjetar, potres, vibracije...)
Nudimo usluge statičkog proračuna (glavni građevinski projekt konstrukcije) za betonske, čelične I drvene konstrukcije. Izrađujemo projekte mehaničke otpornosti i stabilnosti obiteljskih kuća, skladišnih hala, potpornih zidova, industrijskih objekata (tornjeva, silosa, spremnika, cijevnih mostova.....)
Cijena usluge ovisi o veličini i složenosti konstrukcije.nadzor

 

STRUČNI NADZOR GRAĐENJA


Jedan od sudionika u gradnji uz investitora, projektanata i izvođača je i stručni nadzor. Nudimo građevinski stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornog inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.
Cijena stručnog nadzora ovisi o složenosti objekta i trajanju gradnje.

U izvodu iz Zakon o gradnji NN 153/13 opisane su obveze stručnog nadzora nad gradnjom >> vidi

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE


Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.enceriEnergetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.
Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine 81/12, 79/13).
Povećanje kvalitete gradnje, zaštita kupaca, ulaganje u energetsku učinkovitost, sređivanje tržišta nekretnina, poticanje gradnje energetskih efikasnijih objekata, razvijanje svijesti o potrošnji energije glavni su ciljevi energetske certifikacije. Kod postojećih zgrada energetski pregled i certifikat su prvi korak u podizanju energetske učinkovitosti zgrade i dugoročnom smanjenju potrošnje energije.
Energetski pregled i certificiranje zgrade predstavlja energetsku dijagnozu zgrade. Nakon što se dijagnosticiraju energetski problemi zgrade, može se krenuti u energetsku obnovu. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetskom obnovom zgrade smanjuju se energetski troškovi, povećava kvaliteta boravka u zgradi i vrijednost objekta, te se ulazi u bolji energetski razred.

 

PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE

house-plans
Pravo korištenja nepovratnih novčanih sredstava (subvencije) za energetsku obnovu obiteljske kuće ima fizička osoba koja je podnijela pravilno ispunjen zahtjev (gradu ili županiji) provoditelju natječaja.
Na bespovratna sredstva imaju pravo svi koji ispunjavaju uvjete I predaju potrebnu dokumentaciju. Potrebna dokumentacija opisana je u uvjetima natječaja.
Nudimo izradu glavnih projekata za provođenje energetske obnove:
- Povećanje toplinske zaštite ovojnice kućanstva (mjera EnU1)
- Zamjena postojeće vanjske stolarije (mjera EnU2)
Sadržaj glavnog projekta propisalo je ministarstvo graditeljstva pravilnikom o Sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća.
Cijena glavnog projekta obnove ovisi o veličini objekta, te o mjeri provođenja energetske obnove.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd